Huurvoorwaarden

Het huren is geheel op eigen risico.
Op alle overeenkomsten met LiemersXperience zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing.

Onder verhuurder wordt verstaan: LiemersXperience
Onder het gehuurde wordt verstaan: E-choppers / Kickbikes
Onder huurder wordt verstaan: Hoofdhuurder/boeker


Artikel 1
De huurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben ontvangen, waarbij de verhuurder het gehuurde in goede staat heeft afgeleverd. Hierbij wordt geacht dat de huurder het voertuig uitsluitend gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden en weer in goede staat aflevert. 

Artikel 2
Hoofdhuurder/boeker verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de hier beschreven voorwaarden. Alle bestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en hebben kennis van de algemene verkeersregels. Daarnaast verplichten zij zich om uitsluitend op verharde en/of geasfalteerde wegen te rijden en verantwoord om te gaan met het gehuurde voertuig.

Artikel 3
Voor en tijdens het rijden op de e-chopper of kickbike is het verboden om alcoholische dranken te nuttigen. Daarnaast zijn drugs- en/of medicijngebruik verboden die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Dit kan een boete opleveren van 50 euro.

Artikel 4
Elke schade die gemaakt wordt in de looptijd van de huur wordt in rekening gebracht bij de huurder. Hieronder valt ook de verantwoordelijkheid van de kosten die gemaakt worden bij overtredingen van verkeer en van botsingen en ongevallen die gepleegd worden door de huurder, ongeacht of het de schuld is van de huurder of van derden. In geval van verkeersboetes dient de huurder er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden. 

Artikel 5
Het is verboden om:

  • de e-chopper zwaarder te belasten dan 130 kilogram;
  • de trottoirbanden op en af te rijden, dan wel op het trottoir te rijden. Dit geldt voor zowel de e-choppers als de kickbikes;
  • op onverharde wegen te rijden, dit geeft schade aan de voertuigen;
  • te claxonneren als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet;
  • te kort op elkaar te rijden, waardoor ongelukken ontstaan;
  • het voertuig technisch te modificeren.

Artikel 6
De e-choppers zijn WA verzekerd, met een eigen risico van 1.000 euro.
De kickbikes zijn niet voorzien van een verzekering.

Met de WA verzekering bent u verzekerd voor schade aan derden en voor het voertuig waar u op rijdt met een eigen risico van 1.000 euro.
Bij terugkomst van de huurder(s) wordt de e-chopper gecontroleerd op schade en eventuele kosten berekend. 

Bij diefstal of vermissing wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor de waarde van de vervanging.
De dagwaarde van de e-chopper is vastgesteld op 1.550 euro en van de kickbike 450 euro.

Artikel 7
Het is niet toegestaan dat de huurder het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur afstaat ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden overdraagt.

Artikel 8
Bij vroegtijdig terugbrengen van het gehuurde vindt geen restitutie plaats. Indien de afgesproken huurperiode overschreden wordt, betaalt de huurder een toeslag van 15 euro per uur. Mocht de groep of huurder(s) na u hierdoor niet kunnen starten, zijn wij genoodzaakt u de gemoeide huurderving in kosten te brengen.

Artikel 9
Verhuurder is ten alle tijden gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 10
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden de huur te annuleren als de veiligheid van de huurder in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder. De kosten van de huurder worden dan teruggestort op de rekening van de hoofdboeker. 

Artikel 11
Annuleren van de reservering kan kosteloos tot 48 uur voor de huurdatum. Bij annuleren binnen 24 uur wordt er 10 euro per e-chopper en/of kickbike in rekening gebracht. In het geval dat de huurder niet op komt dagen op moment van de huur, dan wel niet afbellen van de reservering, wordt de gehele huursom in rekening gebracht. 

Artikel 12
De huurder dient de e-chopper te parkeren en op juiste wijze op slot te zetten, door middel van het ketting- en stuurslot of een veilige en zichtbare plaats. De kickbike dient ook op een veilige en zichtbare plaats aan een kettingslot gelegd te worden bij parkeren. 

 

Lobith, mei 2022